Betong og CO2 utslipp

Jonas Fløde er engasjert i Natur og Ungdom. Han viser til CO2-regnskapet ved bygging av store betongkonstruksjoner. – Hver kubikkmeter med ny betong utløser 300 kilo CO2. Dette må vi legge inn i klimaregnskapet, sier Jonas Fløde.

VIADUKTER OG CO2 UTSLIPP

Viaduktene over Borreskåla via Bakkenteigen eller viadukten til Skoppum øst vil gi meget store klimautslipp.

Brohøyder på 56 og 40 meter over bakken og pilarer som vil gå tilsvarende ned i bakken til fjell vil kreve enorme mengder med betong og så store klimagassutslipp at klimaregnskapet ikke vil gå i pluss på mange tiår.