Leserbrev

Gjengangeren 14. mars 2016. Benn Solem:

Åpent brev til fylkesordføreren i Vestfold. Vurder rullefortau


Tønsbergs Blad 5. mars 2016. Hans Jacob Andreassen:

Stasjonen som ikke kom


Tønsbergs Blad 2. mars 2016. Eivind N. Abrahamsen:

Klokt av Jernbaneverket


Tønsbergs Blad 22. februar 2016. Liselotte Aune Lee:

God konklusjon fra Jernbaneverket


Tønsbergs Blad 22. februar 2016. Thorleif Jacobsen:

Skoppumvest, det er best


Gjengangeren og Tønsbergs Blad 19. februar 2016. Gunnar G. Løvås:

Skoppum vest er best


Gjengangeren 13. februar 2016. Carl Otto Kielland:

En helt ubegrunnet frykt


Gjengangeren 12. februar 2016. Maria Aasen-Svensrud:

Ja takk til begge deler. Skoppum har muligheten for ny og spennende utvikling


Tønsbergs Blad 10. februar 2016. Rolf Berg:

Skoppum vest er best


Tønsbergs Blad 9. februar 2016. Svend Aage Petersen:

Adaltjern i faresonen


Gjengangeren 4. februar 2016. Rikke Eriksen:

Bygg togtraséen Skoppum Vest


Tønsbergs Blad 3. februar 2016. Rolf A. Andersen:

Bakkenteigen stasjon, glem den


Gjengangeren 3. februar 2016. Per Bruun-Lie:

Mer om høyskole og jernbane


Gjengangeren 2. februar 2016. Kåre Nilsen:

Ikke innom Bakkenteigen


Tønsbergs Blad 30. januar og Gjengangeren 29. januar 2016

Tidligere NSB-sjef Osmund Ueland: Bakkenteigen en omvei


Gjengangeren 30. januar 2016. Rolf Berg:

Nasjonal jernbane


Tønsbergs Blad 29. januar 2016. Audun Nordbotten:

Tog til Bakkenteigen: Håpløst, vil kun forlenge reisetiden


Gjengangeren 28. januar 2016. Svend Aage Petersen:

Adalstjern tas stykkevis


Tønsbergs Blads nettside 27. januar 2016. Bjørn Bjorå, Horten:

Høyskolen trenger ikke jernbanestasjon


Tønsbergs Blad 13. januar 2016. Anne Aashamar:

Vern matjorda, ta hensyn til kommende generasjoner


Gjengangeren 11. januar / Tønsbergs Blad 13. januar 2016. Kåre Nilsen

Åpent brev til Jernbaneverket:

Toget de neste hundre år / Sats på Skoppum vest


Gjengangeren 8. januar 2016. Kåre  Nilsen:

Skoppum kan redde økonomien for Horten


2015


Gjengangeren 22. desember 2015. Kåre Nilsen:

Ap og co har forstått det


Gjengangeren 12. desember 2015. Jordflytting

Tønsbergs Blad 18. desember 2015:

Stadig mindre selvforsyning


Gjengangeren 9. desember 2015. Kåre Nilsen:

Legg Bakkenteigen død


Gjengangeren 7. desember 2015. Rolf A. Andersen:

Toget på Bakkenteigen


Gjengangeren 10. november, Tønsbergs Blad 1. desember.

Svend Aage Petersen: Når gir toget klimagevinst


Tønsbergs Blad 23. oktober 2015. Bjørn Bjorå:

Her trengs en smart løsning


Gjengangeren 17. oktober 2015. Jon Selvaag:

Skoppum som et knutepunkt


Gjengangeren 15. oktober 2015. Bjørn Bjorå:

Shuttlebusser og kreativitet


Gjengangeren 29. september 2015. Kåre Nilsen:

Klart for påstigning Skoppum vest


Gjengangeren 28. september 2015. Benn Solem:

Kjære Even


Gjengangeren 24. september 2015. Rolf A. Andersen:

Grunn-forholdene og togtrase


Gjengangeren 24. september 2015. Bjørn Bjorå:

Drøye Bakkenteigen - påstander


Gjengangeren 22. september 2015. Even Borten Lunde:

Takk til Even Gran


Gjengangeren 22. september 2015. Benn Solem:

Lær av Trondheims tabbe - versjon nummer 2


Gjengangeren 19. september 2015. Dag N. Kristoffersen:

Takk til Gjengangeren


Tønsbergs Blad 19. september 2015. Dag N. Kristoffersen:

Kritikken er berettiget


Tønsbergs Blad 17. september 2015. Ingunn Monstad JBV:

Uberettiget kritikk av JBV


Tønsbergs Blad nettavis 11. september 2015. Dag N. Kristoffersen og

Svend Aage Peresen

Si nei til monsterbroer


Gjengangeren 11. september 2015. Kåre Nilsen

Bakkenteigen er galskap


Gjengangeren 10. september 2015. Even Borten Lunde

Traseen og den gylne middelvei


Gjengangeren 7. september 2015. Per Bruun Lie

Det er ikke plass til jernbanestasjon på Bakkenteigen


Gjengangeren 10. september 2015. Niklas Cederby

Fremtidens knutepunkt


Gjengangeren 10. september 2015. Dag N. Kristoffersen

Skoppum må få flere P-plasser


Gjengangeren 9. september 2015. Bjørn Bjorå

Jernbane-stasjon og Kongsberg-konsernet


Tønsbergs Blad 9. september 2015. Kommentar Dag N. Kristoffersen

Berettiget kritikk av JBV


Gjengangeren 8. september 2015. May Rinde

Gøy på landet


Gjengangeren 7. september 2015. Carl Otto Kielland

Skoppum Vest vinner terreng


Gjengangeren 5. september 2015. Carl Otto Kielland

Nærings-utvikling og jernbane i Horten


Gjengangeren 4. september 2015.May Rinde

Takk, Bjørn Bjorå!


Gjengangeren 4. september 2015.Thor Smørsteen.

Hva er det jeg ikke har forstått?


Gjengangeren 4. september 2015. Jacob Børresen.

Horten Ap velger Skoppum vest


Gjengangeren 3. september. Oddbjørn Gaski

Snevert og kortsiktig


Gjengangeren 3. september. Are Karlsen

Jernbane og tett-stedene


Gjengangeren 3. september. Dag N. Kristoffersen.

Venstre har størst ambisjoner


Gjengangeren 1. september 2015. Bjørn Bjorå:

Høyre har tatt stilling


Gjengangeren 1. september 2015. Ragnar Larsen.

Avisens dekning av jernbane-saken


Gjengangeren 1. september 2015. Niklas Cederby.

La Adals-tjern være


Gjengangeren 31. august 2015. Kåre Nilsen

Jernbane via Bakkenteigen. Urealistisk alternativ.


Gjengangeren 28. august 2015. Are Karlsen

Tog, natur, miljø og utvikling


Gjengangeren 27. august 2015. Ingunn Monstad JBV:

Feil om togspor


Tønsbergs Blad 21. august 2015. Vidar P. Andresen:

Ord redder ikke matjorda


Gjengangeren 21. august 2015. Johannes Huneide:

Spørsmål til Høyre


Gjengangeren 20. august 2015. Dag N. Kristoffersen:

Jernbanevalg for bygda Adal


Gjengangeren 20. august 2015. Zvonimir Vojtule:

Jordvern - nye virkemidler må til


Gjengangeren 19. august 2015. Anahita Hamedbarghi:

Skoppum i mitt hjerte


Gjengangeren 19.. august 2015. Arve Høiberg:

By og land!


Gjengangeren 19. august 2015. Oddbjørn Gaski:

Trafikkorkpunkt


Gjengangeren 19. august 2015. Elin Røed og Thorleif Müller:

Skoppum vest - en framtidsrettet løsning


Tønsbergs Blad 18. august 2015. Jill Eirin Undem:

Kortreist mat verdt å kjempe for


Gjengangeren 18. august 2015. Dag N. Kristoffersen:

Nytt løft for kollektivtrafikken


Gjengangeren 8. august 2015. Ivar Andreassen og Kathrine Kleveland:

Høyre og jernbane


Tønsbergs Blad 7. august. Kathrine Kleveland:

NM i Vern av matjorda


Gjengangeren 6. august og Tønsbergs Blad 8. august. Dag N. Kristoffersen:

Avisen misbruker  meningsmålinger


Gjengangeren 7. august 2015. Carl Otto Kielland:

Venstre står godt på Skoppum Vest


Tønsbergs Blad 6. august 2015. Dag N. Kristoffersen:

SV svikter miljøet


Tønsbergs Blad 6. august 2015. Per Marstad:

Ingen grunn til å satse på Høyre


Gjengangeren 6. august 2015. Bjørg Jacobsson:

Adaltjern: Vernebestemmelser og bålforbud


Gjengangeren 1. august 2015. Gunnar Bue:

Bakkenteigen og Adalstjern


Tønsbergs Blad 17. juli 2015. Dag N. Kristoffersen:

Skoppum vest er best


Gjengangeren 6. juli 2015. Alf Henriksen:

Miljøbyen


Gjengangeren 3. juli 2015. Dag N. Kristoffersen:

Bakkenteigen er uakseptabelt


Gjengangeren 22. juni 2015. Oddbjørn Gaski:

Farvel til naturreservatet


Gjengangeren 10. juni 2015. Dag N. Kristoffersen:

Grenser for boligvekst


Gjengangeren 28. mai 2015. Sigbjørn Fjærvoll:

Bit for bit


Gjengangeren 20. mai 2015. Dag N. Kristoffersen (V):

Vil MDG farge Horten grønt?


Gjengangeren 24. april 2015. Dag N. Kristoffersen:

Matjorda vår må reddes


Gjengangeren 27. mars 2015. Oddbjørn Gaski:

Glenne stasjon


Gjengangeren 15. april 2015. Johannes Huneide:

Skoppum Øst, nei takk


Gjengangeren 19. mars 2015. Ragnar Larsen:

Knoll og Tott tar toget


Gjengangeren. Even Borten Lunde:

Bakkenteigen eller Skoppum Vest


Gjengangeren. Odd Kristian Larsen:

Hvorfor har vår kommune Nordens største samling av monomentale storhauger?


Gjengangeren, 29. mai 2015. Torbjørn Lund:

Valg av jernbanetrase er viktig, ikke stasjonsplassering


Gjengangeren. Svend Aage Petersen:

Bør landets spisskammers forvandles til jernbane?


Gjengangeren 18. april 2013. Roar Jalland:

Skoppum Vest - Vestfolds sentrum

Artikler

Gjengangeren 12. mars 2016. Redaktør Audun Bårdseth:

Sveve over byen


Gjengangeren 8. mars 2016. Jan Broms:

Vil ha taubane for studentene


Gjengangeren 19. februar 2016. Jan Broms:

Stor seier for bygda og maten


Gjengangeren 19. februar 2016. Jan Broms:

Kan satse på gården


Gjengangeren 19. februar 2016. Jan Broms:

Jernbane til 6,7 milliarder


Gjengangeren 19. februar 2016. Jan Broms:

Må samle alle gode krefter


Tønsberg Blads nettavis 19. februar 2016. Tone Merethe Ude:

Vil riste av seg skuffelsen etter tog-nederlag


NRK Vestfold 17.02.2016. Journalist Magnus Skatvedt Iversen:

Anbefaler Skoppum vest


Gjengangerens nettavis. 18. februar 2016. Audun Bårdseth:

Dette spurte folk Jernbaneverket om


Gjengangeren 18. februar 2016. Jan Broms:

Klar beskjed om Skoppum Vest


Tønsbergs Blads nettavis. Asbjørn Olav Lien 17. februar 2016: Skuffelse (og litt glede) over Skoppum vest- anbefalingen fra Jernbaneverket.


NRK Vestfold 15. februar 2016. Anne Melsom Bjerke og Hans Kristian Eide:

Hvor skal stasjonen ligge ?


Gjengangeren 15. februar 2015. Jan Broms:

Natur og ungdom aksjonerer.


Gjengangeren 4. februar 2016. Jan Broms:

To åpne møter om jernbanetrase


Gjengangeren 22. januar 2016. Tom Arild Dahl:

Næringsfrokost med framtidsvisjoner. Grunnlaget legges nå


Gjengangeren 22. januar 2016. Jan Broms:

Da offentliggjør JBV sin innstilling. 17. februar, kl 20.00


Gjengangeren 2. januar 2016. Redaktør Audun Bårdseth:

Nå går toget


2015


Gjengangeren 18. desember 2015.

Må bygge boliger


Gjengangeren 16. desember 2015

Vil avgjøre togsaken selv. Ingen folkeavstemning


Gjengangeren 3. desember 2015: Natur og ungdom aksjonerer

- Så høy blir broa


Gjengangeren 28. november 2015:

Må rive hus og skole


ABC-nyheter: 19. november 2015

Hele Stortinget vil ha mer vern av jord


NRK Vestfold 13. november 2015 (Alle FOTO: Hans Philip Hofgaard7NRK):

Store deler av matjorda forsvinner


NRK Østafjell 10. november 2015:

– Borre er en juvel i vår historiske krone


Tønsbergs Blad 7. november 2015:

Krever bedre visualisering


Nettavisen ekstra, Tønsbergs Blad og Gjengangeren 5. november 2015:

Snakkende biler på 5G-nettet. Slik kan 5G endre livet ditt


Gjengangeren 3. november 2015:

Togmøte om vikinger


DAGSAVISEN 28. oktober 2015. Jørn Holme, Ola Fjeldheim, Simen Bjørgen, Erik Lillebråten og Kirsti Kolle Grøndahl:

KULTURARV: Det lønner seg å satse på kulturminner, viser undersøkelser

En investering for fremtiden


Vestviken24.no NÆRINGSMAGASIN. 23.OKTOBER 2015.

tb+. 26 oktober 2015. Asbjørn Olav Lien:

Mat for milliarder metter millioner


Vestviken24.no  NÆRINGSMAGASIN. 23.OKTOBER 2015. Magnus Foss:

Der det lokale møter det nasjonale. Jordbruket i Vestfold har lagt grunnlaget for en utstrakt næringsmiddelindustri med noen av landets største aktører.


Tønsbergs Blad 24. oktober 2015.Lars Døvle Larsen:

Bondelaget går inn for Skoppum Vest. Jordvern betyr mye.


Tønsbergs Blad 1. oktober 2015. Bjørn Bjorå:

Drøye påstander, få fakta


Gjengangeren 30. september 2015:

Grethe Østern: "Skoppum svært attraktivt område"


Gjengangeren 28. september 2015:

Viulsrødåsen på Skoppum. Nye hus med sjøutsikt


Gjengangeren 26. september 2015:

Serverte Jernbaneverket Skoppum Vest på et sølvfat.

Med grønne fingre i politikken. Ukens profil Ivar Andreassen.


Gjengangeren 25. september 2015:

Kjøpte en bit av Skoppum Vest


Tønsbergs Blad 22. september 2015:

Toget kan ha gått for Bakkenteigen. Bakkenteigen kan bli forbikjørt.


Tønsbergs Blad nettavis 11. september 2015:

- Ville dere hatt ei slik bro?


Tønsbergs Blad 9. september 2015:

Ordførerkandidat: Jeg surret det til


Tønsbergs Blad 8.september 2015:

Jareteigen beboere vil ha svar før valget


Gjengangeren 8. september 2015:

Krever jernbanesvar før valget


Tønsbergs Blad 5.september 2015:

Tre ulike jernbanetraseer gjennom Horten er fortsatt aktuelle

Anbefaling etter nyttår


Gjengangeren 1. september 2015:

Ueland anbefaler Skoppum Vest


Tønsbergs Blad 27. august 2015:

Jernbaneverket sier kostnadsreduksjon kun var "regneøvelse"

Avviser milliardkutt


Gjengangeren 27. august 2015:

Jerbaneverket ber om lokal enighet


Gjengangeren 22. august 2015:

Skal ha togspor uten tunneler. Allerede i mars i fjor brukte Jernbaneverket benevnelsen Bakkenteigen stasjon.


Gjengangeren 21. august 2015:

Kjører alt til Skoppum. Avis Bilutleie bygger nytt regionsenter for tre fylker.


Gjengangeren 21. august 2015:

Vil bevare 100-meterskogen


Tønsbergs Blad 21. august 2015:

Om fremtidens Vestfold-bane


Gjengangeren 27.07.2015:

Jernbanebro blir mye høyere enn antatt


Tønsbergs Blad og Gjengangeren 11.07.2015:

Kan bli den neste bilrevolusjonen


Gjengangeren 10.07.2015:

Redd for grunnvannet


Gjengangeren 19.06.2015:

Mye fortsatt uavklart om toget


Gjengangeren 06.06.2015 og Tønsbergs Blad 09.06.2015:

Miljøpris for jordvern


Dagbladet 11.05.2015:

Vil at toget skal kjøre tvers igjennom "Østfoldsløyfa"


Gjengangeren 30.04.2015:

Strenge regler for reservat


Gjengangeren:

Bygger for 100 nye år


Gjengangeren 19.03.2015:

Leirgrunn kan skape problemer


Gjengangeren 19.03.2015:

Kjempebro kan bli 40 meter høy


Gjengangeren:

Skoppum Øst dårligste alternativet


Gjengangeren 13.05.2015:

Folkemøte på Skoppum


Gjengangeren 10.03.2015:

De kan like godt ødelegge Adalstjern med det samme


Gjengangeren 13.07.2007:

Feil bruk av ressurser