Knutepunkt Horten Vest

Knutepunkt Horten Vest består av foreninger, interessegrupper, forbund, lag og enkeltpersoner fra Horten, Re og Tønsberg kommuner. En liste over organisasjonene som deltar står nedenfor.

Deltakende organisasjoner

Borre Vel

Nykirke velforening

Jareteigen velforening

Adalstjernets Venner

Natur og ungdom i Horten

Naturvernforbundet i Horten

Borrevannets grunneierforening

Jordvern Vestfold

Vestfold Bonde- og småbrukarlag

Borre og Undrumsdal Bondelag

Borre bondekvinnelag

Sem bondelag

Tønsbergdistriktet skogeierlag

Vestfold bondelag

Norges bondelag

Kontakt oss

Leder

Rolf Berg

Tlf. 909 31 168

E-post: rs.berg@online.no


Nettredaktør

Svend Aage Petersen

Tlf. 415 44 718

E-post: svendaage.r.petersen@gmail.com


Alle bidrag kan sendes til kontonummeret under og mottas med takk.

Husk å merke innbetalingen med ”Knutepunkt Horten Vest”.


Kontonummer: 9365.06.82708


Mottaker: 

Knutepunkt Horten Vest

c/o Grønn Partner AS  

Gjennestadtunet 85  

3160 Stokke