OPPTIL 56 METER HØY VIADUKT/MONSTERBRU OVER BORRESKÅLA TIL BAKKENTEIGEN

Monsterbrua eller viadukten over Borreskåla via Bakkenteigen er beregnet til å bli 56 meter på det høyeste ved Skillebru. Brua på bildet er fra sør- Europa. Husene som er lagt inn under brua  er Høyblokka i Holtandalen. Høyblokka er 30 meter høy. Forholdet mellom brua og Høyblokka illustrerer godt hvor høy brua over Borreskåla kan bli. Borreskålbrua er pr. 17.6. 2015 beregnet til bli: 2600 meter lang og med en høyde stort sett på 40 - 50 meter. Den avbildede bru er vel 1000 meter lang. Høyden ved Lørge tunnelen ved Rv 19: 43 meter.


I bildene under viser vi at to Holtandal høyblokker oppe på hverandre vil flukte med rekkverket på viadukten. Den andre høyblokka som er lagt inn under monterbruene i bildene under er Høyblokka i regjeringskvartalet i Oslo. Denne Høyblokka er 48,5 meter høy, 7,5 meter lavere enn brua.

Viaductene på bildene er bygd over daler, mens monsterbruene som er planlagt i Horten vil ligge høyt over et slettelandskap.


Den ene viaducten vi har benyttet i illustrasjonene er bygd i Slovenia og heter Crni Kal (Foto: Sloexport,Slovenia) og den andre ligger i Pyrenene i Frankrike og heter Millau Viaduct. Foto: Wikipedia. 

Vi har dessverre ikke hatt tilgang til gode bilder av den planlagte viaducten over Borreskåla. Det innfelte bildet viser JBVs skisse av brua over Borreskåla presentert 17.6.2015.


Du finner utskriftsvennlige versjoner av bildene i PDF-format i nederste seksjon på denne siden.


Wikipedia:  Viadukt (fra latin via, «vei» og ducere, «å føre») er en høy eller lavere lang bru som bærer en vei eller jernbane. En viadukt går over en dal, vei eller jernbanelinje. Viadukter over større elver eller fjorder kalles broer/(bruer). Navnet viadukt brukes sjeldnere om slike konstruksjoner i Norge, mens det er vanlig sørover i Europa.

OPPTIL 49 METER HØY VIADUKT/MONSTERBRU

OVER SKOPPUM ØST TIL LØRGE

Monsterbrua eller viadukten over Skoppum øst via Lørge er beregnet til å bli 49 meter på det høyeste, rett øst for Skoppum stasjon. Brua på bildet er fra Slovenia, den samme som er benyttet i bildene over Huset som er lagt inn under brua  er Høyblokka i Holtandalen. Høyblokka er 30 meter høy. 


Huset som er lagt inn under brua i det andre bildet er Høyblokka i regjeringskartalet i Oslo. Denne Høyblokka er 48,5 meter høy, 0,5 meter lavere enn brua. Forholdet mellom brua og Høyblokkene illustrerer godt hvor høy brua over Skoppum øst kan bli.


Skoppumøstbrua er pr. 17.6 2015 beregnet til bli: 1600 meter lang og med en høyde stort sett på 30 - 40 meter. Høyden ved Sandeveien: 29 meter.


Hadselbrua (bilde nr 3) mellom Sortland og Stokmarknes har her fri seilingshøyde på 30 meter. En av de største hurtigrutene ”Trollfjord” har en høyde på 29,9 meter. For å illustrere høyden på brua over Skoppum øst  ved Sandeveien kan vi  sammenligne med Hadselbrua. Trollfjord ville nesten kunne passert under Skoppum øst brua ved Sandeveien. Nordover mot Skoppum stasjon ville Hurtigruta kunne passert med opptil 10 meter klaring.


Bruene som er på planstadiet blir høyere og høyere: I mars dette året ble det presentert en bru mot Bakkenteigen som var opp mot 40 meter høy. I KVU fra 2012 var brua 20 - 30 meter høy og nå litt over 56 meter høy i JBVs forslag fra 17.6.2015. Likevel er økningen i høyden på brua over Skoppum øst betydelig større i forhold til tidligere planer.