NATUR OG UNGDOM I HORTEN AKSJONERER

I november 2015 aksjonerte Natur og ungdom i Horten  med å heise en ballong litt over 56 meter over Rydland jordene rett nedenfor Skoppum stasjon. Ballongen viser høyden på den planlagte jernbanebroa over Borreskåla. Rikke Eriksen, Ada Eriksson og Jonas Fløde i Natur og ungdom er også opptatt av CO2 utslipp fra store betongkonstruksjoner og at det er fare for at all dyrkbarmark kan bli bygd ned i dette århundret. Les mer om aksjonen og disse tre temaene i underpunktene.

Nett siden til: Facebook til Natur og ungdom i Horten


Gjengangeren og Tønsbergs Blad 3. desember 2015: Natur og ungdom aksjonerer: - Så høy blir broa