– Så høy blir brua

Natur og Ungdom aksjonerer

Høyt der oppe svever en ballong. Den viser høyden på den planlagte jernbanebrua over Borreskåla.


– Dersom jernbaneverket bygger denne brua, vil den bli en katastrofe for miljøet. Det ønsker vi å markere ved og vise høyden. Så høyt som ballongen svever, vil jernbanebrua komme over landskapet, forteller Rikke Eriksen, leder i Natur og Ungdom i Horten.


– Vi har to lokale saker som er under planlegging, og som vi på ingen måte kan godta ut fra miljøhensyn. Begge er lange bruer, den ene for tog over Borreskåla, og den andre for biler over fjorden. Den siste vil føre til veldig mye uønsket biltrafikk, sier Rikke Eriksen

Ballongen svever ca. 50 meter over Rydlandjordene

På bildet til venstre under ser vi ballongen fra Rydland. Her vil den foreslåtte brua mot Bakkenteigen bli vel 56 meter høy (ballongen viser en høyde på ca. 50 meter). I bildet til høyre under kan vi skimte ballongen i tåka sett fra perrongen på Skoppum stasjon.

I et av bildene i seksjonen under kan vi se Skoppum stasjonsområde på høyden i bakgrunn.