Vi gleder oss over at de blå vil bli grønne

Tønsbergs Blad, leserbrev 1. februar 2016. Matilde Angeltveit, leder i Vestfold Natur og Ungdom

Tønsbergs Blad skrev på mandag 18. januar om Vestfold Høyre som vil bli et mer miljøvennlig parti, og drive en mer bærekraftig og framtidsrettet politikk. Dette har vi i Natur og Ungdom ventet lenge på.


Mye bra og riktig blir nevnt i artikkelen. Ordfører i Tønsberg, Petter Berg, sier blant annet at halvparten av trafikkveksten skal tas med sykkel- og kollektivtrafikk, og at halvparten av befolkningsveksten skal skje i sentrum for å redusere transportbehovet. Dette er vi i Natur og Ungdom veldig enige i. Og all ros til dere for å erkjenne klimaavtalen, og ta resultatet av det ned på lokalt nivå. Det er nettopp slik tenkning vi trenger mer av. Ja, det grønne skiftet er nødvendig. Ja, utslippene må ned. Og ja, det må skapes grønne arbeidsplasser.

Men når man skal sette seg mål, må man vel også ha en deadline? Når skal dette skje? Og hvilke konkrete satsinger skal dere gjøre for å nå dette målet? For noe vi er redde for, er at dette funker mye bedre for dere på papir enn i praksis. Å love noe er vel og bra, men å holde det er enda bedre.


Det meste er lettere sagt enn gjort, men fortvil ikke kjære Vestfold Høyre, vi har nemlig laget en enkel punktliste over hva vi krever av dere som et miljøparti:

  • Dere må stemme for løsningen på den nye togbanetrasséen som tar minst matjord. Det er to alternativer. Velg maten!
  • Dere må stemme mot bru mellom Horten-Moss, men for el-ferger.
  • Ikke bygge ut Torp flyplass; det vil ta altfor mye uerstattelig matjord, og kun oppfordre til mer klimafiendtlig transport.
  • Jobbe for et felles reisekort og billettsystem for tog og buss, der kortet må koste det samme som i dag.
  • Hindre fosfor-gruven i Kodal å bli noe av.
  • Og ellers alltid huske på klima-, miljø- og naturkonsekvensene av beslutningene dere tar.


Vi gleder oss til å se Høyre i spissen på miljøpolitikk i Norge, vi trenger også dere med på laget!

Vi vil kritisere om dere ikke holder mål, men lover å juble når dere tar de rette, bærekraftige beslutningene som ikke skader fremtidens generasjoner!