Rettest, kortest og raskest

SKOPPUM VEST er den  retteste, korteste, raskeste, billigste og mest miljø-vennlige løsningen mellom Tønsberg og Holmestrand.


Dette er korridoren som forbruker/raserer/ødelegger minst førsteklasses matjord, høyverdige skogsområder, skogsarealer som kan dyrkes opp til matproduksjon, verdifull natur, skattede tur- og frilufts arealer, 10 000 år gammel istidsmorene av nasjonal verdi og et istidstjern av regional verdi, uerstattelige nasjonale og regionale kulturminner og som tangerer vernede naturområder og som berører færrest boliger og forstyrrer desidert minst innbyggere i hele denne regionen.


DAGENS SUKK

Den som tror at tid er penger, har ikke et sekund å miste . Kartet under er hentet fra jernbaneverkets konseptvalgutredning og sier sitt. De røde feltene er svært kritiske områder. Skoppum Vest er desidert mest skånsom i terrenget.

KNUTEPUNKT HORTEN VEST VIL HA

JERNBANESTASJON PÅ SKOPPUM VEST


De to løsningene nær Bakkenteigen har mye av de samme utfordringene og etter KHVs oppfatning og kunnskap er det bare ett alternativ som ivaretar de verdiene KHV mener er best for regionen:

- Ett alternativ har plass nok til fremtidig og langsiktig boligbygging
- Ett alternativ kan bli et trafikknutepunkt for Horten, Re og deler av Tønsberg
- Ett alternativ fanger opp fremtidige nærings- og avklaringsområder i nordre del av Vestfold
- Ett alternativ har den beste nærheten til E-18
- Ett alternativ har de beste forutsetninger for å bygge autonome bydeler for fremtiden.
- Ett alternativ kan bli en klimavennlig nullutslippsbydel
- Ett alternativ kan møte stor befolkningsvekst
- Ett alternativ tar mest hensyn til matjord
- Ett alternativ tar mest hensyn til naturvern
- Ett alternativ tar mest hensyn til kulturminner
- Ett alternativ har alle disse egenskapene 
- og sannsynlig den beste samfunnsmessige bærekraften
- og sannsynlig tar mest hensyn til klima
- og sannsynlig medfører minst forsinkelser
- og sannsynlig er det rimeligste å bygge.