Skoppum er sentralt

Skoppum er både sentralt og et etablert tettsted med togstasjon . Om få år kan Skoppum utvikle seg videre med et nytt moderne trafikknutepunkt, med en ny miljø- og utslippsfri bydel med både + hus og 0-hus. En forgangsbydel som kan bli den første i landet. En spennende bydel som vil bidra til utvikling og vekst for tettstedet og hele kommunen.


Et forslag som også fokuserer på de gode samhandlingsmulighetene mellom mulig trafikknutepunkt på Skoppum og de andre omkringliggende by- og tettstedene: Horten sentrum, Borre, Åsgårdstrand, Nykirke, Barkåker, Sem, Undrumsdal og Revetal og universitets-bydelen Bakkenteigen.  


Eiendomsbransjen beskriver Skoppum slik i en boligannonse:  Skoppum er både sentralt og et etablert tettsted med togstasjon. EiendomsMegler1 i Horten skriver i en annonse for en bolig i Viulsrødåsen på Skoppum Vest: "Flott nyere enebolig i populært nytt boligfelt, få minutter unna E18 og kort vei til Horten sentrum". Se bildet midt i dette oppslaget.


Oppsummering fra Snøhetta

Miljøbydelen Skoppum

Miljøbydelen på Skoppum med trafikkutepunkt kan bidra til utvikling lokalt og i hele Osloregionen.  Skoppum er plassert sentralt i Vestfold med kort vei til alle fasiliteter som fylket er kjent for: flotte naturområder alle årstider, tur- og sykkelveinett, gode muligheter for riding, golf og fiske, kunst og kultur og selvfølgelig sjøen og idylliske små innsjøer. I området på Skoppum er det rikelig med arealer som kan utvikles uten at det kommer i konflikt med landbruk og kulturminner. 


Tettstedet Skoppum er allerede et attraktivt boområde med gode nærmiljøfunksjoner for mange mennesker. Skoppum er et tettsted med nær 2000 innbyggere. Grunnlaget for veksten og forandringen til Skoppum ble grunnlagt i 1881 med toget og stasjon. Skoppum har skole, barnehage, arbeidskirke, butikksenter, skolekorps og voksenkorps, og velfungerende idrettslag/idrettsanlegg og velforening. Fra 2023 vil reisetiden til Oslo sentrum være under 1 time fra Skoppum. Mange bedrifter er også plassert i dette området, blant annet teknologibedrifter som Horten kommune er blitt så kjent for. 


Et nytt regionalt trafikknutepunkt på Skoppum vest vil kunne generere en betydelig vekst i Horten kommune og gi muligheter for mange som søker vekst innenfor Osloregionen. Løsningen med jernbanetrase Nykirke-Barkåker over Skoppum vest vil gi den retteste, korteste, raskeste, billigste og mest miljøvennlige løsningen mellom Tønsberg og Holmestrand. Dette vil gi en tidsbesparelse for alle reisende fra sør i fylket, hele Grenlandsområdet og for alle framtidige reisende fra Sørvestbanen (Kristiansand og Stavanger) og selvfølgelig for alle reisende nordfra som skal forbi stasjonen i Horten. 

Boligprisvekst i Vestfold

I Tønsbergs Blad og Gjengangeren kan vi 22.4.2015 lese at boligveksten er størst i Stokke og i Holmestrand.


«Stokke og Holmestrand seiler opp som gode alternativ for mange. Begge steder har togstasjon og nær tilknytning til E18, og gode utgangspunkt for pendling både sør – og nordover»


Pendleravstanden til Oslo er akseptabel, og nå nærmer man seg raskt både nytt dobbeltspor og ny togstasjon i Holmestrand.  Holmestrand blir det neste stoppestedet etter Drammen, som har hatt høy prisvekst lenge. Slik forklarer meglerne at boligprisene har økt med hele 10,4 prosent i Holmestrand det siste året.


30 prosent av eiendommene Krogsveen omsetter i Vestfold går til utenbys folk.  Dette lover godt for fremtidig vekst og utvikling rundt Knutepunkt Skoppum Vest i 2023 . Moderniseringen av Vestfoldbanen med nytt knutepunkt på Skoppum vil revitalisere tettstedet og gi en verdistigning på mange områder for lokalsamfunnet og kommunen.

Avstander i Vestfold

I forhold til både globale og nasjonale forhold er alle avstander i Norges minste fylke meget korte. I diskusjonen om stasjonsplassering i Horten viser tallene på denne siden litt av perspektivene i en regional sammenheng.


neste side ser vi på dette ut fra et nasjonalt synspunkt. Sett i lys av at Vestfold er et meget stort matproduserende fylke, med stort press på de kystnære områdene, med mange natur- og kulturminner og de korte avstandene, bør vårt fylke ta mest hensyn til klima og miljø, ved å velge en jernbanekorridor gjennom Horten etter alternativ 3 over Skoppum Vest. 


Forbindelsen mellom Bakkenteigen og Torp flyplass er ikke ferdig bygd før tidligst i 2030. På det tidspunktet vil den nære kollektivtrafikken mer og mer bli erstattet med klimanøytrale og utslippsfrie førerløse biler. Dette vil gi trafikantene til Bakkenteigen en effektiv og god tilbringertjeneste til et trafikknutepunkt på Skoppum Vest.


Både NHO, næringslivet og forskningsmiljøet bekrefter de korte avstandene i fylket i rammene til høyre på vedlegget om avstander i Vestfold.


Sidene det referes til er: 

Avstander i Vestfold

Nasjonal oppgave for Vestfold å produsere mat