• Det beste alternativet for regionutvikling med boliger og arbeidsplasser nær hovedstadsregionen og med effektive transportkorridorer.
  • Det beste alternativet for utvikling av et robust knutepunkt som er bærekraftig i et 100-årsperspektiv.
  • Det rimeligste alternativet.
  • Den korteste, raskeste og den rette jernbanelinjen og dermed det beste alternativet med tanke på et effektivt nasjonalt jernbanenett, herunder Oslo – Kristiansand – Stavanger over Vestfoldbanen.
  • Det klart gunstigste alternativet med tanke på natur, jordvern, kulturlandskap og kulturminner.